The ultieme Win-Win situatie

Drie groepen van actoren zijn essentieel voor organisatieveranderingsprocessen: de managers die deze veranderingen leiden door middel van de gekozen veranderstrategieën; de consultants die het management adviseren over de veranderingen en hoe deze moeten worden doorgevoerd; en ten slotte de ontvangers die al deze veranderingen op de een of andere manier moeten adopteren.

Uit vakliteratuur blijkt dat veranderingsprocessen vaak stressvol kunnen zijn en kunnen leiden tot slapeloze nachten voor alle betrokken partijen.

Onze visie is dat deze worsteling vermeden kan worden door veranderingsprocessen die eenvoudig en expliciet zijn voor zowel managers, consultants als ontvangers waarbij een groot respect aanwezig is voor menselijke adoptiesnelheden en menselijke vertaalprocessen.

Niet alleen moet de verandering op de catwalk te zien zijn, daarnaast krijgen de ontvangers de kans om het specifieke veranderingsinitiatief direct te vertalen naar hun persoonlijke situatie.

De win-win situatie voor alle betrokken partijen ligt in de expliciete visualisering van het veranderidee, de vrijheid om dit idee vervolgens te vertalen naar de persoonlijke werksituatie en de helderheid, eenvoud en voorspelbaarheid van de verschillende fases van de verandermanagement theorie.

Alle partijen zijn van tevoren op de hoogte van wat er zal gebeuren. Fashioning-Change maakt hun (eigenaar - ontvanger - adviseur) leven eenvoudiger all change long.

EIGENAAR

ONTVANGER

ADVISEUR

 • Fashioning-Change creëert vertrouwen:
  • Het is een wetenschappelijk bewezen verandermanagement theorie;
  • Gebaseerd op een eeuwenoude bewezen modetheorie;
  • Schetst de sociologische processen die als basis dienen voor de ontwikkeling van modetrends.
 • De aantrekkelijkheid - sexiness - eenvoud van de modemetafoor prikkelt de nieuwsgierigheid en bevordert een gezonde spanning tussen de betrokken werknemers.
 • De fundamenten van de modetheorie bestaande uit de catwalk - sociale interactie (mengen, observeren en imiteren) - stijgende sociale zichtbaarheid en het conformisme vormen de ultieme hefboom om nieuwe ideeën, concepten en veranderingsinitiatieven te verspreiden.
 • De eigenaar krijgt de unieke kans om de nieuwste bedrijfsmode te tonen. De eigenaar zou de ontwerper en vormgever van zijn/haar eigen mode kunnen zijn.
 • Fashioning-Change geeft u in een vroeg stadium inzichten in het succespercentage van het uitgroeien tot een echte verandertrend binnen uw organisatie.
 • Er wordt een hoge mate van voorspelbaarheid bereikt op basis van enkele kritische modethema's: Die Zeitgeist – Historical Continuity – Social Appropriateness – Social Fit.
 • De Fashioning-Change Expert Guide realiseert al deze functies. Daarbij maken de hoge toegevoegde waarde en de hoge mate van gebruiksvriendelijkheid van dit expertsysteem uw leven een stuk eenvoudiger. D.w.z. er kunnen meerdere veranderingsprocessen tegelijkertijd worden geïnitieerd en gemonitord.

ONZE TIJDLIJN

De veranderprocessen zijn eenvoudig en expliciet met een diep respect voor de verschillende persoonlijke adoptiesnelheden en -vertaalprocessen.
Alle partijen zijn vooraf op de hoogte van wat er zal gebeuren.

Beweeg de cursor over de tijdlijn / klik voor meer informatie
WEEK 1:
CATWALK
STAGE
Catwalk Show
Catwalk Rating
WEEK 2:
CREATION
STAGE
Creation Stage Survey
WEEK 2:
FASHION LEADERSHIP
STAGE
Fashion Leader selection
WEEK 3 - 16:
SOCIAL CONFORMITY
STAGE
WEEK 3
Mirror
Mirror Show
Mirror Rating
WEEK 4 - 8
Stage 1: Potential Fashion
Stage 1 Survey W7
Fashion Leaders
Meeting W8
WEEK 9 - 12
Stage 2: Fashion
Stage 2 Survey W11
Fashion Leaders
Meeting W12
WEEK 13 - 16
Stage 3: Fashion Trend
Stage 3 Survey W15
Fashion Leaders
Meeting W16
WEEK 16 - 17:
LAGGARD
STAGE
Laggard Stage Survey W16
Laggard Show W17
 • Fashioning-Change creëert win – win situaties tussen de eigenaar en de ontvangers van nieuwe ideeën - concepten - veranderinitiatieven.
 • De eigenaar van de verandering wordt uitgedaagd om zo specifiek mogelijk te zijn bij het voorstellen van zijn nieuwste initiatief of bedrijfsmode.
 • De ontvangers worden tijdens de catwalk uitgenodigd om te oordelen over de toegevoegde waarde en de gebruiksvriendelijkheid van het veranderidee.
 • Fashioning-Change ondersteunt de sociale processen van persoonlijke vertaling en verandering. Het stimuleert informele sociale interacties tussen de ontvangers van veranderinitiatieven.
 • In change zijn is belangrijker dan het simpelweg kopiëren van het voorgestelde veranderingsinitiatief van de eigenaar.
 • Fashioning-Change respecteert de verschillende adoptiesnelheden van de ontvangers. Het kost enige tijd om te wennen aan een nieuw idee.
 • De fashion leaders van de verandering worden aangemoedigd om op te staan en hun collega's te helpen met hun uitdagende verandertransformaties.
 • De Personal Mirror van de verandering geeft de ontvangers een concreter beeld van hun eerste reactie op deze nieuwe voorgestelde bedrijfsmode.
 • De fashioning-Change Expert Guide fungeert als een online en real time expertsysteem om de eerder beschreven functionaliteiten te realiseren.
 • De gids geeft je een duidelijk overzicht van de tijdlijn en de verschillende stages met hun opeenvolgende en praktische veranderingsinterventies.

ONZE TIJDLIJN

De veranderprocessen zijn eenvoudig en expliciet met een diep respect voor de verschillende persoonlijke adoptiesnelheden en -vertaalprocessen.
Alle partijen zijn vooraf op de hoogte van wat er zal gebeuren.

Beweeg de cursor over de tijdlijn / klik voor meer informatie
WEEK 1:
CATWALK
STAGE
Catwalk Show
Catwalk Rating
WEEK 2:
CREATION
STAGE
Creation Stage Survey
WEEK 2:
FASHION LEADERSHIP
STAGE
Fashion Leader selection
WEEK 3 - 16:
SOCIAL CONFORMITY
STAGE
WEEK 3
Mirror
Mirror Show
Mirror Rating
WEEK 4 - 8
Stage 1: Potential Fashion
Stage 1 Survey W7
Fashion Leaders
Meeting W8
WEEK 9 - 12
Stage 2: Fashion
Stage 2 Survey W11
Fashion Leaders
Meeting W12
WEEK 13 - 16
Stage 3: Fashion Trend
Stage 3 Survey W15
Fashion Leaders
Meeting W16
WEEK 16 - 17:
LAGGARD
STAGE
Laggard Stage Survey W16
Laggard Show W17
 • Fashioning-Change biedt u een wetenschappelijk bewezen verandermanagement theorie:
  • Het is niet de zoveelste management hype;
  • Het is niet de laatste management fashion.
 • Fashioning-Change biedt u een uitgebreide en eenvoudige verandertheorie die u kunt gebruiken voor acquisitiedoeleinden. U wordt uitgerust met zowel een theorie als een ondersteunende change tool.
 • Fashioning-Change geeft u het nodige vertrouwen om de uitdagende verandertransformaties voor uw klanten te begeleiden.
 • Het proces en de fases van de verandertheorie zijn expliciet. Ze hebben alleen een unieke vertaling nodig naar de plaatselijke bedrijfssituatie.
 • Transformationele veranderingsstrategieën op organisatie- en afdelingsniveau zijn binnen handbereik omdat de ideeën, kenmerken en karakteristieken van Fashioning-Change in harmonie zijn met de karakteristieken van charismatische transformaties.
 • De Fashioning-Change Expert Guide biedt u een ultramodern stuur- en controlemechanisme waar u nooit van had durven dromen.
 • De Expert Guide is eveneens een modulaire toolkit die in verschillende situaties kan worden gebruikt. Sommige componenten kunnen worden gebruikt als een geïsoleerde functionaliteit, d.w.z. gebruikt om de voorspelbaarheid van een echte verandertrend te checken of het eenmalig gebruik van de catwalk stage om de nieuwste bedrijfsmode voor te stellen.

ONZE TIJDLIJN

De veranderprocessen zijn eenvoudig en expliciet met een diep respect voor de verschillende persoonlijke adoptiesnelheden en -vertaalprocessen.
Alle partijen zijn vooraf op de hoogte van wat er zal gebeuren.

Beweeg de cursor over de tijdlijn / klik voor meer informatie
WEEK 1:
CATWALK
STAGE
Catwalk Show
Catwalk Rating
WEEK 2:
CREATION
STAGE
Creation Stage Survey
WEEK 2:
FASHION LEADERSHIP
STAGE
Fashion Leader selection
WEEK 3 - 16:
SOCIAL CONFORMITY
STAGE
WEEK 3
Mirror
Mirror Show
Mirror Rating
WEEK 4 - 8
Stage 1: Potential Fashion
Stage 1 Survey W7
Fashion Leaders
Meeting W8
WEEK 9 - 12
Stage 2: Fashion
Stage 2 Survey W11
Fashion Leaders
Meeting W12
WEEK 13 - 16
Stage 3: Fashion Trend
Stage 3 Survey W15
Fashion Leaders
Meeting W16
WEEK 16 - 17:
LAGGARD
STAGE
Laggard Stage Survey W16
Laggard Show W17

KIJK WAT DE EXPERT GUIDE VOOR JOU BETEKENT