De mythe van de 70%

Een mythe is een onzinverhaal dat een groep mensen met elkaar deelt. In dit geval beschrijft de mythe dat 70 % van de verandertrajecten mislukt, dat managers en directieleden slechte veranderaars zijn en dat ze het veranderen niet of onvoldoende in de vingers hebben.
Een Mythe bevat altijd ook een moraal, een wijze les en die is in dit geval: ga zeker niet zelf aan de slag met veranderingen en huur vooral dure changeconsultants in die je zullen vertellen, wat jij waarschijnlijk al weet.

Deze mythe willen we graag ontkrachten

Los van onze eigen twijfels over dit magisch percentage blijkt dat de wetenschappelijke publicaties die een dergelijk hoog falingspercentage claimen en gebaseerd zijn op empirisch bewijs, door de auteurs zelf verzameld, relatief schaars zijn.

Soms vragen we ons wel eens af of dit beeld niet wordt gecreëerd en bewust in stand wordt gehouden door partijen om er zelf beter van te worden?

We willen de veranderkundige wereld uitdagen... om anders te denken over verandermanagement

Volgens onze bescheiden mening zijn managers en directieleden best zelf in staat om nieuwe ideeën, concepten, visies en dus ook veranderingen te verspreiden binnen hun organisatie en deze te laten adopteren door hun medewerkers. Natuurlijk worden projectmanagers ingehuurd voor de soms taaie planmatige werkzaamheden. Dat is ook geen issue.

Waar ze meer dan ooit behoefte aan hebben is een eenvoudige en praktisch toepasbare verandermanagement theorie die ze houvast, structuur en inzichten biedt.

100% Onafhankelijk Wetenschappelijk Onderzoek

Fashioning-Change is een financieel onafhankelijk onderzoeksinstituut met onafhankelijke wetenschappers die wetenschappelijk onderzoek uitvoeren zonder directe verwantschap met een publieke instelling of commerciële organisatie. Een nadeel van zelffinanciering kan zijn dat de onderzoeksgelden beperkter zijn. Daartegenover staat dan weer dat Fashioning-Change meer controle heeft over de onderzoeksrichting en zich niet moet laten leiden door financiers die eventueel andere interesses hebben of belangen nastreven dan die van Fashioning-Change. Ten slotte, onafhankelijke onderzoekers kunnen eveneens onderzoeksresultaten publiceren in de peer-reviewed jounals waar ook de gesubsidieerde onderzoekers hun werk publiceren.

100% Anonimiteit

Het is voor ons uitermate belangrijk dat de respondenten niet te identificeren, te vinden en te traceren zijn.

100% Data Eigendom: Onze Belofte

Fashioning-Change verbindt zich ertoe om uw privacy te respecteren, transparant te zijn over de gegevenspraktijken, uw gegevens veilig te bewaren, uw persoonlijke gegevens nooit te verkopen en alleen die gegevens te verzamelen die ons helpen onze producten en diensten te verbeteren.

100% gegarandeerd door

dr. Stefan F. Mondelaers

KIJK WAT DE EXPERT GUIDE VOOR JOU BETEKENT