Wat is Fashioning-Change?

Een onderzoeksinstituut met een missie: het leven van alle betrokkenen eenvoudiger maken tijdens veranderprocessen.

Fashioning-Change is een wetenschappelijk onderbouwde verandertheorie die gebaseerd is op fashion en specifiek op de onderliggende sociale modeprocessen die leiden tot modetrends. Deze verandertheorie genereert vooral kennis en inzichten zodat managers en directieleden zelf hun ideeën en verandertrajecten nu en in de toekomst vorm kunnen geven. Deze theorie stelt managers in staat om - in een vroegtijdig stadium - inzichtelijk te krijgen van wat zij hebben bedacht enige kans van slagen heeft om uit te groeien tot een verandertrend binnen hun organisatie. Om deze wetenschappelijke verandertheorie te vertalen naar een praktisch toegankelijke verandermanagement theorie met een ondersteunend systeem is er een expertsysteem ontwikkeld namelijk de Fashioning-Change Expert Guide.

De Expert Guide is een online en real time expertsysteem dat is opgebouwd uit twee belangrijke componenten: ten eerste de Expert View en ten tweede het Dashboard.

De Expert View fungeert als jouw persoonlijke veranderexpert.

  • De Expert View maakt een vertaling van de relevante modetheorie concepten naar praktisch toepasbare veranderkundige interventies.
  • Tijdens de verschillende fases van het veranderproces, krijgt de change owner persoonlijke en specifieke adviezen die dienen als een extra steun in de rug tijdens woelige tijden.

Via het Dashboard worden de verschillende fases van het veranderproces online en real time opgevolgd.

Het ultieme voordeel van Fashioning-Change is het feit dat je aan het stuur zit van het veranderproces. Je ziet real time jouw veranderidee zich - als een olievlek - verspreiden door de organisatie.

Voor welke situaties gebruiken we Fashioning-Change?

Om Fashioning-Change duidelijk te positioneren, gebruik ik de change matrix van Dunphy & Stace. Zij beschrijven een aantal typologieën van veranderstrategieën. Wanneer we kijken naar de achterliggende karakteristieken en eigenschappen van Fashioning-Change dan sluiten deze naadloos aan bij type 2 Charismatic Transformation. Fashioning-Change wordt dus toegepast bij Corporate Transformations waarbij de verandermanagement stijl is gericht op samenwerking en advisering.

Spanningen en onbekende vooruitzichten zijn dagelijkse bezigheden. Sociale interacties met CEO's en Managers die het bovenal nodig vinden om zich onder de betrokkenen te mengen.
Uitdagende nieuwe ideeën, nieuwe visies en nieuw gedrag om tegemoet te komen aan de behoeften van medewerkers en klanten zijn het meest geschikt voor Fashioning-Change.
Spannende catwalks waar CEO's en Managers hun laatste strategische beslissingen visualiseren. Bedrijfsmodes die de moeite waard zijn om 's ochtends om zes uur voor uit bed te komen.
Fashion Leaders die anderen helpen met hun persoonlijke vertaling. Het is een dynamische maar ook intensieve activiteit.
Fashioning-Change sluit naadloos aan bij charismatische transformaties.
Fashioning-Change wordt hoofdzakelijk toegepast bij afdelings- en organisatie transformaties die belangrijk zijn om te overleven en voor de continuïteit van de organisatie.
De verandermanagement stijl die het beste aansluit bij deze uitdagende situaties is die van inspirerend en charismatisch leiderschap.

The Metaphorical Blend of Fashion and Organizational Change

De 'roots' van Fashioning-Change liggen in een 7-jarig wetenschappelijk onderzoek dat een eerste orgelpunt kreeg bij de verdediging van het proefschrift op 20 maart 2015.

In dit proefschrift staat de vraag centraal wat de betekenisgevende dynamieken zijn die zich voordoen bij organisatieveranderingen. Als ik de dynamieken van veranderprocessen bij individuen, groepen en organisaties van binnenuit begrijp, kan ik mogelijk ook uitspraken doen over de vorm van - al of niet gewenste - interventies.

In dit onderzoek ligt de nadruk vooral op dit willen begrijpen, waarbij de mode als metafoor wordt gehanteerd om nieuwe en diepere inzichten te genereren. Het accent ligt vooral op het proberen begrijpen en beschrijven van de veranderwerkelijkheid van diegenen die de verandertrajecten op zich af zien komen: de ontvangers.

Er lijkt bovendien sprake te zijn van een soort spanningsveld. Enerzijds wordt in tal van publicaties gesuggereerd dat het effectief en snel kunnen veranderen van organisaties een voorwaarde is om te kunnen overleven in de sterk veranderende omgeving. Anderzijds blijkt dat de verandertrajecten die in organisaties worden ingezet om de organisaties in beweging te krijgen maar mondjesmaat effectief zijn. Juist dit spanningsveld is bepalend voor de maatschappelijke relevantie van dit onderzoek.

Ik kijk vanuit een bepaald perspectief naar het wetenschapsgebied van organisatieverandering (verandermanagement). Dit perspectief bestaat eruit dat ik organisatieverandering bestudeer aan de hand van de theorievorming over de manier waarop mode (fashion) zich ontwikkelt. De titel van mijn proefschrift is Fashioning Change, The Metaphorical Blend of Fashion and Organizational Change.

Ik gebruik fashion dus als een metafoor om organisatieverandering te bestuderen. Daarnaast pas ik theorieën en concepten - die gangbaar zijn binnen de fashion theory - toe op verandertrajecten. Dit betekent dat ik bijvoorbeeld het concept van celebrity endorsement (beroemde en bekende personen dragen de nieuwste mode, hetgeen van invloed kan zijn op het ontstaan van een nieuwe modetrend) vertaal naar concrete veranderinterventies binnen een verandertraject.

Vervolgens onderzoek ik de effecten van die interventies. Daarom is de centrale vraagstelling voor dit proefschrift of het al dan niet meegaan met de veranderingen waar men zich mee geconfronteerd weet, parallellen vertoont met het ontstaan en de ontwikkeling van mode.

Op basis hiervan wordt er vanuit de metafoor van de modeontwikkeling onderzoek gedaan naar organisatieverandering. Daarmee is dit onderzoek dus te typeren als een metafoor-onderzoek (of als onderzoek dat gebruikmaakt van metaforen), waarbij nagegaan wordt in hoeverre het hanteren van deze modemetafoor kan leiden tot vergelijkbare of nieuwe inzichten over de werkelijke dynamieken die samenhangen met organisatieverandering.

dr. Stefan F. Mondelaers


KIJK WAT DE EXPERT GUIDE VOOR JOU BETEKENT